Domů
Kontakt

Programy SKF Premium a Rotation for Life

Potřebujete zajistit vyšší efektivitu a spolehlivost vašich výrobních zařízení?
S programy Premium a Rotation for Life svěříte starost o výkonnost rotačních celků odborníkům SKF.

Programy SKF

  • Pro ty, kteří často řeší neplánované odstávky, setkávají se s opakovanými opravami na stejných zařízeních, jejich stroje nedosahují výkonnostních
    parametrů a neuspokojují potřeby výroby
  • Umožní vám zavádět moderní, vyspělé a „smart“ technologie prediktivní údržby bez nutnosti vysokých počátečních investic
  • Lepší řízení nákladů díky předcházení haváriím
  • Nižší celkové provozní náklady na klíčové výrobní prostředky (snížení TCO)
  • Lineární a předvídatelné výdaje díky pevnému měsíčnímu poplatku

Program SKF Premium je typ servisního kontraktu, který doplňuje rámcovou smlouvu nákupu produktů. V rámci programu si zvolíte služby dle vašich potřeb.

Program SKF Rotation for Life je typ smluvního kontraktu s cílem dosažení stanovených smluvních parametrů (např. počet vyrobených výrobků, počet hodin provozu stroje). SKF navrhne produkty a služby pro dané zařízení a zajišťuje bezproblémový chod vašeho stroje.

Spojení technické kompetence a produktů pro spolehlivý provoz vašich rotačních celků
Podívejte se na video a zjistěte, jak můžete zajistit vyšší efektivitu a spolehlivost vašich rotačních zařízení
Smart
Rotation

Zajímá vás toto řešení?

Navazující řešení pro digitalizaci

SKF QuickCollect – snadno použitelný snímač, který kombinuje snímání vibrací, teploty a obálky signálu zrychlení. Data je možno prohlížet na místě v reálném čase. Pomocí Bluetooth se lze připojit k telefonu nebo tabletu a propojit s dalšími SKF aplikacemi. Ideální jako součást pochůzkového programu pro základní sběr dat.

SKF IMx-8 – vysoce pokročilý online systém pro včasnou a nepřetržitou detekci závad a jejich prevenci. Prostřednictvím cloudových služeb umožňuje diagnostikovat závady a vizualizovat data. Lze se přes něj přímo spojit s našimi odborníky, kteří vám poskytnou podporu a pomohou zajistit, aby vaše zařízení fungovala po celou dobu své životnosti co nejlépe.

SKF Smart Supplier 4.0 – přihlaste se do programu u našich autorizovaných distributorů a začněte s digitalizací v údržbě bez předchozích investic. Získejte přístup k nejnovějším technologiím (např. SKF QuickCollect) a expertům SKF z oblasti vibrační diagnostiky.

Centrum vzdálené diagnostiky – součást nově otevřeného REP Centra (Rotation Equipment Performance) v Ostravě, které vzniklo na podporu zvyšování výkonnosti vašich výrobních zařízení. V REP Centru pracují vibrační diagnostici, aplikační inženýři a další specialisté na zajištění spolehlivého chodu strojů.

Digitalizace údržby – pro monitorování a diagnostiku strojů jsme vyvinuli systém SKF Enlight. Ten je založený na sběru dat pomocí mobilních zařízení a jejich ukládání a analýze v cloudové aplikaci vhodné pro všechny průmyslové segmenty. Tato data analyzují naši experti na vibrační diagnostiku v Centru vzdálené diagnostiky v Ostravě.

Ložiska / Těsnění / Přenos výkonu / Přístroje a nářadí pro údržbu – technická řešení a strojní součásti pro spolehlivé fungování rotačních celků strojů, pro každé průmyslové odvětví a v každé fázi životního cyklu zařízení.